MAKLUMAN & PEMBERITAHUAN

HARI GRADUASI TAHUN 6
Tarikh : 22 Nov 2016
Masa : 2.30 petang
Tempat : Dewan Saujana SKUM

" SKUM GOT TALENT "
Tarikh : 23 Nov 2016
Masa : 11.00 pagi
Tempat : Dewan Saujana SKUM

SUKATAN ,HURAIAN ,DOKUMEN STANDARD DAN RANC. PENGAJARAN TAHUNAN

SUKATAN PELAJARAN

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERISBAHASA ARABMATEMATIKSAINS
KEMAHIRAN HIDUP KAJIAN TEMPATANPENDIDIKAN ISLAMPENDIDIKAN SENIPENDIDIKAN MORAL
PENDIDIKAN SIVIKPENDIDIKAN JASMANIPENDIDIKAN KESIHATANMUZIK

TAHUN 1 : DOKUMEN STANDARD

DS Bahasa Malaysia - muat turun
      RPT Bahasa Malaysia - muat turun
DS Bahasa Inggeris - muat turun
      RPT Bahasa Inggeris - muat turun 
DS Bahasa Arab - muat turun
      RPT Bahasa Arab - muat turun
DS Dunia Sains Teknologi - muat turun
      RPT Dunia Sains Teknologi - muat turun
DS Dunia Muzik - muat turun
      RPT Dunia Muzik - muat turun
DS Matematik - muat turun
      RPT Matematik - muat turun
DS Pendidikan Islam - muat turun
      RPT Pendidikan Islam - muat turun
DS Pendidikan Moral - muat turun
      RPT Pendidikan Moral - muat turun
DS Pendidikan Kesihatan - muat turun
      RPT Pendidikan Kesihatan - muat turun
DS Pendidikan Jasmani - muat turun
      RPT Pendidikan Jasmani - muat turun
DS Seni Visual - muat turun
      RPT Seni Visual - muat turun

TAHUN 2 : DOKUMEN STANDARD & RANC PENGAJARAN TAHUNAN

DS Bahasa Malaysia - muat turun
      RPT Bahasa Malaysia - muat turun
DS Bahasa Inggeris - muat turun
      RPT Bahasa Inggeris - muat turun
DS Bahasa Arab - muat turun
       RPT Bahasa Arab - muat turun 
DS Dunia Sains Teknologi - muat turun
       RPT Dunia Sains Teknologi - muat turun
DS Dunia Muzik - muat turun
       RPT Dunia Muzik - muat turun
DS Matematik - muat turun
      RPT Matematik - muat turun
DS Pendidikan Islam - muat turun
      RPT Pendidikan Islam - muat turun
DS Pendidikan Moral - muat turun
      RPT Pendidikan Moral - muat turun
DS Pendidikan Kesihatan - muat turun
      RPT Pendidikan Kesihatan - muat turun
DS Pendidikan Jasmani - muat turun
      RPT Pendidikan Jasmani  - muat turun
DS Seni Visual - muat turun
       RPT Seni Visual - muat turun

TAHUN 3 : DOKUMEN STANDARD & RANC. PENGAJARAN TAHUNAN

DS Bahasa Malaysia - muat turun
       RPT Bahasa Malaysia - muat turun
DS Bahasa Inggeris - muat turun
      RPT Bahasa Inggeris - muat turun
DS Bahasa Arab - muat turun
      RPT Bahasa Arab - muat turun
DS Dunia Sains Teknologi - muat turun
      RPT Dunia Sains Teknologi  - muat turun
DS Dunia Muzik - muat turun
       RPT Dunia Muzik - muat turun 
DS Matematik - muat turun
      RPT Matematik - muat turun
DS Pendidikan Islam - muat turun
      RPT Pendidikan Islam - muat turun
DS Pendidikan Moral - muat turun
      RPT Pendidikan Moral - muat turun
DS Pendidikan Kesihatan - muat turun
       RPT Pendidikan Kesihatan - muat turun
DS Pendidikan Jasmani - muat turun
       RPT Pendidikan Jasmani - muat turun 
DS Seni Visual - muat turun
       RPT Dunia Seni Visual - muat turun


TAHUN 4 : HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

DS Bahasa Malaysia - muat turun
       RPT Bahasa Malaysia - muat turun
DS Bahasa Inggeris - muat turun
      RPT Bahasa Inggeris - muat turun
DS Bahasa Arab - muat turun
      RPT Bahasa Arab - muat turun
DS Dunia Sains Teknologi - muat turun
      RPT Dunia Sains Teknologi  - muat turun
DS Dunia Muzik - muat turun
       RPT Dunia Muzik - muat turun 
DS Matematik - muat turun
      RPT Matematik - muat turun
DS Pendidikan Islam - muat turun
      RPT Pendidikan Islam - muat turun
DS Pendidikan Moral - muat turun
      RPT Pendidikan Moral - muat turun
DS Pendidikan Kesihatan - muat turun
       RPT Pendidikan Kesihatan - muat turun
DS Pendidikan Jasmani - muat turun
       RPT Pendidikan Jasmani - muat turun 
DS Seni Visual - muat turun
       RPT Dunia Seni Visual - muat turun
DS Sejarah - muat turun
       RPT Sejarah - muat turun
DS Reka Bentuk Dan Teknologi - muat turun
       RPT Reka Bentuk Dan Teknologi - muat turun
DS Teknologi Maklumat Komunikasi- muat turun
       RPT Teknologi Maklumat Komunikasi - muat turun
DS Sivik Kewarganegaraan- muat turun
       RPT  Sivik Kewarganegaraan - muat turun


TAHUN 5 : HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

DS Bahasa Malaysia- muat turun
    RPT Bahasa Malaysia - muat turun
DS Bahasa Inggeris- muat turun
    RPT Bahasa Inggeris - muat turun
DS Bahasa Arab - muat turun
    RPT  Bahasa Arab - muat turun
DS Sains - muat turun
    RPT Sains - muat turun
DS Pendidikan Muzik - muat turun
    RPT  Pendidikan Muzik - muat turun
DS Matematik - muat turun
    RPT Matematik - muat turun
DS Pendidikan Islam - muat turun
    RPT Pendidikan Islam - muat turun
DS Pendidikan Moral - muat turun
    RPT Pendidikan Moral - muat turun
DS Pendidikan Kesihatan - muat turun
    RPT Pendidikan Kesihatan - muat turun
DS Pendidikan Jasmani - muat turun
    RPT Pendidikan Jasmani - muat turun
DS Pendidikan Seni Visual - muat turun
    RPT Pendidikan Seni Visual - muat turun
DS Sivik Kewarganegaraan- muat turun
    RPT Sivik Kewarganegaraan - muat turun
DS Teknologi Maklumat Komunikasi - muat turun
    RPT Teknologi Maklumat Komunikasi - muat turun
DS Rekabentuk Teknologi - muat turun
    RPT Rekabentuk Teknologi - muat turun
DS Sejarah - muat turun
    RPT Sejarah - muat turun

TAHUN 6: HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

DS Bahasa Malaysia - muat turun
    RPT Bahasa Malaysia - muat turun
DS Bahasa Inggeris - muat turun
    RPT Bahasa Inggeris - muat turun
DS Bahasa Arab - muat turun
    RPT Bahasa Arab - muat turun
DS Sains - muat turun
    RPT Sains - muat turun
DS Muzik - muat turun
    RPT Muzik - muat turun
DS Matematik - muat turun
    RPT Matematik - muat turun
DS Pendidikan Islam - muat turun
    RPT Pendidikan Islam - muat turun
DS Pendidikan Moral - muat turun
    RPT Pendidikan Moral - muat turun
DS Pendidikan Kesihatan - muat turun
    RPT Pendidikan Kesihatan- muat turun
DS Pendidikan Seni Visual - muat turun
    RPT Pendidikan Seni Visual - muat turun
DS Pendidikan Sivik Kewarganegaraan - muat turun
    RPT Pendidikan Sivik Kewarganegaraan - muat turun
DS Kajian Tempatan - muat turun
    RPT Kajian Tempatan - muat turun
DS Kemahiran Hidup - muat turun
    RPT Kemahiran Hidup - muat turun
DS Reka Bentuk Teknologi - muat turun
DS Sejarah - muat turun
DS Teknologi Maklumat Komunikasi - muat turun